Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Socjologia
Course of study:
2014/2015
Code:
IET-1-427-s
Faculty of:
Computer Science, Electronics and Telecommunications
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Electronics and Telecommunications
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Takuska-Mróz Wanda (watam@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Takuska-Mróz Wanda (watam@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie konieczność permanentnego uczenia się poszerzania zasobów wiedzy i rozwoju osobowości. ET1A_K01 Test
M_K002 Ma świadomość przestrzegania zasad etyki zawodu inżyniera. ET1A_K04 Test
M_K003 Ma świadomość odpowiedzialności za tworzenie dzieł technicznych, ich wdrażanie i społeczne skutki działalności inżyniera. ET1A_K03 Test
Skills
M_U001 Student potrafi integrować uzyskane informacje i pozyskiwać informacje z literatury i innych źródeł. ET1A_U01 Test
M_U002 Ma umiejętność rozumienia złożoności życia społecznego i funkcjonowania organizacji i instytucji ET1A_U22 Test
M_U003 Student potrafi wykorzystać wiedzę socjologiczną w przyszłej pracy zawodowej. ET1A_U22 Test
M_U004 Umiejętność lepszego zrozumienia siebie, samopoznania. ET1A_U05 Test
M_U005 Potrafi budować więzi społeczne w grupie. ET1A_U02 Test
Knowledge
M_W001 Ma ogólna wiedzę na temat mechanizmów i zasad funkcjonowania społeczeństwa. ET1A_W23 Test
M_W002 Ma ogólną wiedzę niezbędną do rozumienia społeczno kulturowego kontekstu działalności inżynierskiej. ET1A_W23 Test
M_W003 Ma ogólna wiedzę humanistyczną, która pozwala poszerzyć horyzonty poznawcze i wyjść poza techniczne ramy przyszłego zawodu. ET1A_W23 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie konieczność permanentnego uczenia się poszerzania zasobów wiedzy i rozwoju osobowości. + - - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość przestrzegania zasad etyki zawodu inżyniera. + - - - - - - - - - -
M_K003 Ma świadomość odpowiedzialności za tworzenie dzieł technicznych, ich wdrażanie i społeczne skutki działalności inżyniera. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi integrować uzyskane informacje i pozyskiwać informacje z literatury i innych źródeł. + - - - - - - - - - -
M_U002 Ma umiejętność rozumienia złożoności życia społecznego i funkcjonowania organizacji i instytucji + - - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wykorzystać wiedzę socjologiczną w przyszłej pracy zawodowej. + - - - - - - - - - -
M_U004 Umiejętność lepszego zrozumienia siebie, samopoznania. + - - - - - - - - - -
M_U005 Potrafi budować więzi społeczne w grupie. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma ogólna wiedzę na temat mechanizmów i zasad funkcjonowania społeczeństwa. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma ogólną wiedzę niezbędną do rozumienia społeczno kulturowego kontekstu działalności inżynierskiej. + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma ogólna wiedzę humanistyczną, która pozwala poszerzyć horyzonty poznawcze i wyjść poza techniczne ramy przyszłego zawodu. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Przedmiot socjologii (3 godziny).
2. Teoria socjologiczna a praktyka (4 godz.).
3. Determinanty życia społecznego – biologiczne, geograficzne, demograficzne, ekonomiczne (1 godz.).
4. Jednostka w społeczeństwie- społeczeństwo w jednostce. Osobowość społeczna i jej elementy. Proces socjalizacji (4 godz.).
5. Aktywność społeczna (2 godz.).
6. Kultura i jej rola w życiu społecznym (2 godz.).
7. Kontrola społeczna (2 godz.).
8. Więź społeczna (1 godz.).
9. Zbiorowości społeczne (3 godz.).
10. Instytucje społeczne (2 godz.).
11. Struktura społeczna (2 godz.).
12. Procesy społeczne i ich typologia (1 godz.).
13. Zmiana społeczna jako kategoria socjologiczna (1 godz.).
14. Problemy i dylematy współczesnego społeczeństwa wyzwaniem dla socjologii (2 godz.).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 28 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in lectures 28 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Kolokwium zaliczeniowe i obecność na zajęciach.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagania wstępne: brak
Wymagania dodatkowe: obecność na zajęciach.

Recommended literature and teaching resources:

Literatura obowiązkowa:
1. Podstawy socjologii i psychologii, red. Agata Maksymowicz, Andrzej Augustynek, wyd. AGH, Kraków, 2002.
2. Szacka B. 2003, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna naukowa, Warszawa.
3. Szczepański J. 1971, Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa.

Literatura zalecana:
1. Aronson E, 2002, Człowiek istota społeczna PWN, Warszawa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None