Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Design laboratory
Course of study:
2014/2015
Code:
IET-1-505-s
Faculty of:
Computer Science, Electronics and Telecommunications
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Electronics and Telecommunications
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kołodziej Jacek (jackolo@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 pracuje w grupie, może zajmować w niej różne role ET1A_K05, ET1A_K06, ET1A_K04 Activity during classes
Skills
M_U001 potrafi zaprojektować urządzenie i program komputerowy rozwiązujący problem inżynierski ET1A_U24, ET1A_U27, ET1A_U10 Case study
M_U002 tworzy dokumentację projektową zgodnie z przyjętymi wzorcami i harmonogramem ET1A_U14, ET1A_U18, ET1A_U16, ET1A_U17, ET1A_U11, ET1A_U15, ET1A_U05 Execution of a project
Knowledge
M_W001 potrafi dobrać właściwe narzędzia i technologie do rozwiązania zadania inżynierskiego ET1A_W21, ET1A_W22, ET1A_W16 Activity during classes,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 pracuje w grupie, może zajmować w niej różne role - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi zaprojektować urządzenie i program komputerowy rozwiązujący problem inżynierski - - - + - - - - - - -
M_U002 tworzy dokumentację projektową zgodnie z przyjętymi wzorcami i harmonogramem - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 potrafi dobrać właściwe narzędzia i technologie do rozwiązania zadania inżynierskiego - - - + - - - - - - -
Module content
Project classes:

Celem zajęć jest rozwiązanie prostego zagadnienia technicznego, począwszy od koncepcji, poprzez wykonie projektu, na testowaniu i sporządzeniu dokumentacji skończywszy. Zajęcia odbywają się w różnych laboratoriach Katedry Elektroniki i Katedry Telekomunikacji, w zależności od wybranego tematu do realizacji.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 80 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in project classes 30 h
Completion of a project 30 h
Preparation for classes 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest obliczana na postawie zebranej liczby punków na każdy z etapów realizacji projektu. Waga każdego z etapów jest rożna w zależności od typu projektu i jest podawana przez prowadzących na pierwszych zajęciach projektowych

Prerequisites and additional requirements:

Warunkiem udziału z zajęcia jest terminowe zapisanie się do grupy tematycznej. W przypadku większej liczy chętnych niż liczba miejsc w grupie, brana będzie pod uwagę średnia ocen z przedmiotów inżynierskich.

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None