Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Protokoły rutingu wewnętrznego w sieciach IP
Course of study:
2014/2015
Code:
IET-1-615-s
Faculty of:
Computer Science, Electronics and Telecommunications
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Electronics and Telecommunications
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Szymański Andrzej (szymans@agh.edu.pl)
Academic teachers:
mgr inż. Łoziak Krzysztof (kloziak@agh.edu.pl)
mgr inż. Rząsa Jacek (rzasa@agh.edu.pl)
dr inż. Szymański Andrzej (szymans@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 student potrafi współpracować w grupie, rozumie potrzebę doskonalenia swoich umiejętności Case study
Skills
M_U001 student umie pracować w zespole zajmującym się konfiguracją urządzeń sieciowych Case study
M_U002 student umie wyszukać dokumentację techniczną potrzebną do konfigurowania sieci Case study
M_U003 student umie testować, wykrywać i naprawiać błędy konfiguracyjne sieci Case study
M_U004 student umie skonfigurować urządzenia sieciowe warstwy trzeciej oraz protokoły doboru tras w ramach jednej domeny administracyjnej Case study,
Test
M_U005 student potrafi porównać rozwiązania sieciowe, obejmujące jedną domenę administracyjną, oparte na różnych protokołach doboru tras pod kątem ich skalowalności i czasu reakcji na zmiany Test
Knowledge
M_W001 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę o metodach i protokołach doboru tras stosowanych w sieciach IP w ramach jednej domeny administracyjnej Test
M_W002 ma uporządkowaną wiedzę o organizacji i administracji sieci teleinformatycznych Test
M_W003 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu konfiguracji urządzeń sieciowych warstwy trzeciej Case study,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 student potrafi współpracować w grupie, rozumie potrzebę doskonalenia swoich umiejętności - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 student umie pracować w zespole zajmującym się konfiguracją urządzeń sieciowych - - + - - - - - - - -
M_U002 student umie wyszukać dokumentację techniczną potrzebną do konfigurowania sieci - - + - - - - - - - -
M_U003 student umie testować, wykrywać i naprawiać błędy konfiguracyjne sieci - - + - - - - - - - -
M_U004 student umie skonfigurować urządzenia sieciowe warstwy trzeciej oraz protokoły doboru tras w ramach jednej domeny administracyjnej + - + - - - - - - - -
M_U005 student potrafi porównać rozwiązania sieciowe, obejmujące jedną domenę administracyjną, oparte na różnych protokołach doboru tras pod kątem ich skalowalności i czasu reakcji na zmiany + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę o metodach i protokołach doboru tras stosowanych w sieciach IP w ramach jednej domeny administracyjnej + - + - - - - - - - -
M_W002 ma uporządkowaną wiedzę o organizacji i administracji sieci teleinformatycznych + - + - - - - - - - -
M_W003 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu konfiguracji urządzeń sieciowych warstwy trzeciej + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Dobór trasy w sieciach IPv4 i IPv6, tablica tras; klasyfikacja protokołów rutingu i cel ich stosowania.
2. Protokół OSPFv2: zakres i sposób wymiany informacji między węzłami, reguły wyboru optymalnych tras, architektura domeny
3. Protokół OSPFv2: zagadnienia agregacji, filtrowania, redystrybucji i znakowania tras
4. Protokół OSPFv3: zakres i sposób wymiany informacji między węzłami, reguły wyboru optymalnych tras, architektura domeny
5. Protokół OSPFv3: zagadnienia agregacji, filtrowania, redystrybucji i znakowania tras.
6. Protokół IS-IS: zakres i sposób wymiany informacji między węzłami, reguły wyboru optymalnych tras, architektura domeny
7. Protokół IS-IS: zagadnienia agregacji, filtrowania, redystrybucji i znakowania tras.
8. Protokoły RIPv2 oraz RIPng: reguły wymiany informacji i wyboru najlepszej trasy; mechanizmy zapobiegające powstawianiu pętli; agregacja, filtrowanie, redystrybucja i znakowanie tras.
9. Protokół EIGRP: zakres i sposób wymiany informacji między węzłami, reguły wyboru optymalnych tras, metryka kompozycyjna, zagadnienia agregacji, filtrowania, redystrybucji i znakowania tras.
10. Zagadnienia wymiany informacji między protokołami rutingu – cz. 1
11. Zagadnienia wymiany informacji między protokołami rutingu – cz. 2
12. Zagadnienia skalowalności protokołów rutingu wewnętrznego – cz. 1
13. Zagadnienia skalowalności protokołów rutingu wewnętrznego – cz. 2
14. Zagadnienia dotyczące szybkości reakcji protokołów rutingu wewnętrznego na awarie
15. Kierunki rozwoju mechanizmów i protokołów doboru tras wewnątrz domeny administracyjnej.

Laboratory classes:

1. Protokół OSPFv2 (zagadnienia komunikacji między węzłami, architektura sieci i odwzorowanie topologii sieci w bazie LSA, zagadnienia komunikacji między obszarami, agregacja informacji na brzegach obszarów)
2. Protokół OSPFv3 (różnice w stosunku do OSPFv2, komunikacja międzyobszarowa i agregacja informacji)
3. Protokół ISIS (architektura sieci i zagadnienia komunikacji między węzłami, komunikacja międzyobszarowa i agregacja informacji)
4. Protokół RIP
5. Protokół EIGRP
6. Wzajemna redystrybucja informacji pomiędzy protokołami doboru tras, rozwiązywanie problemów z redystrybucją tras
7. Studium przypadku

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 78 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in laboratory classes 28 h
Preparation for classes 36 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest oceną z kolokwium zaliczeniowego, pisemnego i ustnego.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw działania sieci IP, znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne posługiwanie się dokumentacją techniczną i literaturą fachową w tym języku.

Recommended literature and teaching resources:

1. Jeff Doyle, Jennifer Carroll, Routing TCP/IP, Volume I (CCIE Professional Development), Second Edition, Cisco Press, Oct. 2005
2. G. Malkin, RIP Version 2, IETF RFC 2453, November 1998
3. J. Moy, OSPF Version 2, IETF RFC 2328, April 1998
4. R. Callon, Use of OSI IS-IS for Routing in TCP/IP and Dual Environments, IETF RFC 1195, December 1990

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Analiza możliwości budowy elastycznych sieci agregacyjnych opartych na technice Ethernet — An analysis of the possibility to use the Ethernet technology for flexible aggregation networks / Artur LASOŃ, Andrzej SZYMAŃSKI, Jacek RZĄSA, Andrzej JAJSZCZYK // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne ; ISSN 1230-3496. — 2012 R. 85 nr 7, s. 566–575. — Bibliogr. s. 575

Assessment of quality of service mechanisms in provider backbone bridge ethernet networks / Piotr BORYŁO, Andrzej SZYMAŃSKI // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne ; ISSN 1230-3496. — 2013 R. 86 nr 8–9 dod.: CD, s. 905–910. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 910, Abstr.. — Tekst na dołączonym CD-ROMie. — KSTiT’2013 : XXIX Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki : Gdańsk, 4–6 września 2013

Resource provisioning for multigranular traffic flows in multilayer networks / Jacek RZĄSA, Artur LASOŃ, Andrzej SZYMAŃSKI, Andrzej JAJSZCZYK // Photonic Network Communications ; ISSN 1387-974X. — 2012 vol. 23 no. 1, s. 60–66. — Bibliogr. s. 65, Abstr.. — tekst: http://link.live.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11107-011-0336-9.pdf

Additional information:

None