Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Automotive Electronic Systems
Course of study:
2014/2015
Code:
IET-1-619-s
Faculty of:
Computer Science, Electronics and Telecommunications
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Electronics and Telecommunications
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Ostrowski Jacek (ostrowsk@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Stępień Jacek (stepien@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi przekazać zdobytą wiedzę Completion of laboratory classes,
Activity during classes
M_K002 Potrafi myśleć kreatywnie Completion of laboratory classes
Skills
M_U001 Potrafi przetestować działanie systemów elektroniki pokładowej w samochodach ET1A_U09, ET1A_U02, ET1A_U03, ET1A_U06 Execution of laboratory classes,
Scientific paper
M_U002 Potrafi określić zasady funkcjonowania oraz metody testowania sensorów samochodowych Execution of laboratory classes,
Scientific paper,
Activity during classes
M_U003 potrafi przeprowadzić diagnostykę elektroniki samochodowej przy wykorzystaniu układów testerów Execution of laboratory classes,
Scientific paper,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę zakresu układów elektroniki samochodowej Execution of laboratory classes,
Test,
Activity during classes
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu systemów testowych dla elektroniki samochodowej Completion of laboratory classes,
Execution of laboratory classes,
Activity during classes
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu układów sensorowych wykorzystywanych w systemach samochodowych Completion of laboratory classes,
Execution of laboratory classes,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi przekazać zdobytą wiedzę + - + - - - - - - - -
M_K002 Potrafi myśleć kreatywnie - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi przetestować działanie systemów elektroniki pokładowej w samochodach + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi określić zasady funkcjonowania oraz metody testowania sensorów samochodowych + - + - - - - - - - -
M_U003 potrafi przeprowadzić diagnostykę elektroniki samochodowej przy wykorzystaniu układów testerów - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę zakresu układów elektroniki samochodowej + - + - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu systemów testowych dla elektroniki samochodowej + - + - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu układów sensorowych wykorzystywanych w systemach samochodowych + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Wykłady

1. Wprowadzenie do elektroniki samochodowej
• Podstawowe pojęcia z zakresu elektroniki samochodowej
• Struktura systemu automatyki pojazdów samochodowych
• Podstawowe materiały i technologie projektowe
2. Systemy czujnikowe w pojazdach samochodowych
• Typy czujników wykorzystywanych w pojazdach samochodowych
• Parametry pracy i charakterystyki sygnałowe systemów czujnikowych
• Czujniki dopplerowskie i ich wykorzystanie w systemie ACC
3. Układy zapłonowe
• Struktura zapłonu elektronicznego
• Zasada działania i charakterystyka systemu
• Mechanizmy wykrywania usterek
4. Układy wtryskowe w silnikach benzynowych
• Struktura układu wtryskowego silników benzynowych z wtryskiem ciągłym i przerywanym
• Schemat elektryczny i zasada działania
• Układy sterowania
• Sondy Lambda
5. Układy wtryskowe w silnikach Diesla
• Układy wtrysku bezpośredniego w silnikach wysokoprężnych
• Struktura układu z pompowtryskiwaczami
• Struktura systemu CommonRail
6. Układy bezpieczeństwa czynnego (ABS, ASR)
• Schemat i zasada działania układu ABS
• Układy czujnikowe w systemie ABS
• Schemat i zasada działania systemu antypoślizgowego ASR
7. Układy bezpieczeństwa pasywnego
• System airbag
• Układy napinaczy pasów
• Nadzorowanie bezpieczeństwa jazdy
8. Magistrale komunikacyjne w systemach samochodowych
• CAN
• LIN
• FlexRay
9. Systemy diagnostyki samochodowej
• Złącza diagnostyczne w samochodach
• Przykładowe rozwiązania systemów diagnostyki

Laboratory classes:
Ćwiczenia laboratoryjne

1. Układy czujnikowe w systemach samochodowych
– Podstawy działania systemów czujnikowych w samochodach
- Pomiary oscyloskopowe charakterystyk pracy systemów czujnikowych
- Współpraca systemów czujnikowych z komputerem pokładowym
2. Układ wtryskowy typu CommonRail
– zasada działania układu elektrowtryskiwaczy w systemie CommonRail
- Układ sterowania pracą elektrowtryskiwaczy
- Badanie wpływu elementów czujnikowych na pracę układu wtryskowego
3. Magistrala komunikacyjna CAN, układ komfortu jazdy
- Pomiary oscyloskopowe charakterystyk toru transmisyjnego
- Przykładowe rozwiązanie sprzętowe – układ komfortu
- Systemy diagnostyki i ich współpraca z magistralą CAN
4. Układy zapłonowe
- Badanie charakterystyk statycznych i dynamicznych układów zapłonowych
- Pomiar parametrów pracy systemu
- Przykładowe rozwiązania sprzętowe
5. Układy ABS/ASR
– Badanie mechanizmów sterowania układami ABS/ASR
- Pomiary oscyloskopowe parametrów pracy systemu
- Badanie wpływu czynników zewnętrznych na parametry pracy systemu

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 85 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in laboratory classes 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Preparation for classes 10 h
Completion of a project 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest oceną uzyskaną na laboratorium, która obejmuje wiedzę uzyskaną w czasie wykładu oraz umiejętności zdobytych w czasie zajęć laboratoryjnych.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu przetwarzania sygnałów
Podstawowa wiedza z zakresu miernictwa elektrycznego
Podstawowa wiedza na temat projektowania i właściwości układów elektronicznych
Podstawowa wiedza z zakresu mechaniki ogólnej
Podstawowa wiedza z zakresu systemów mikroprocesorowych

Recommended literature and teaching resources:

1. Andrzej Gajek, Zdzisław Juda – Czujniki Mechatronika Samochodowa, WKŁ
2. Anton Herner, Hans Jurgen Riehl – Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych, WKŁ
3. Materiały firmowe nt.
• Magistrali CAN
• Magistrali FlexRay
• Iskrowych systemów zapłonowych
• Systemów wtryskowych
4. Chris Mi, M. Abul Masrur, David Wenzhog Gao – Hybrid Electric Vehicles Principles and Applications with Practical Perspectives, Willey&Sons

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None