Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Kierunki rozwoju telekomunikacji
Course of study:
2014/2015
Code:
IET-1-704-s
Faculty of:
Computer Science, Electronics and Telecommunications
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Electronics and Telecommunications
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
Responsible teacher:
dr hab. inż. Kosek-Szott Katarzyna (kosek@kt.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Kosek-Szott Katarzyna (kosek@kt.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Szott Szymon (szott@kt.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł dotyczy kierunków rozwoju telekomunikacji, jej aktualnych trendów i przewidywanych zmian oraz najważniejszych stojących przed nią wyzwań.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym dla zrozumienia literatury fachowej ET1A_U05 Project
M_U002 Potrafi pozyskiwać i interpretować informacje z literatury i baz danych ET1A_U01 Project
M_U003 Potrafi samodzielnie rozwijać swoją wiedzę z dziedziny telekomunikacji ET1A_U06 Project
M_U004 Potrafi przygotować szczegółową dokumentację zadania badawczego lub projektowego ET1A_U03 Project
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę na temat najnowszych osiągnięć i kierunków rozwoju telekomunikacji ET1A_W10, ET1A_W09 Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym dla zrozumienia literatury fachowej - - - + + - - - - - -
M_U002 Potrafi pozyskiwać i interpretować informacje z literatury i baz danych - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi samodzielnie rozwijać swoją wiedzę z dziedziny telekomunikacji - - - + + - - - - - -
M_U004 Potrafi przygotować szczegółową dokumentację zadania badawczego lub projektowego - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę na temat najnowszych osiągnięć i kierunków rozwoju telekomunikacji - - - + + - - - - - -
Module content
Project classes:

Ćwiczenia projektowe obejmują konsultacje z osobą prowadzącą zajęcia i samodzielną pracę studenta w temacie obejmującym wybrany przez niego projekt. Projekty będą dotyczyły najbardziej aktualnych zagadnień telekomunikacyjnych. Ich celem będzie zaznajomienie z najnowszymi trendami i wyzwaniami w szeroko pojętej branży telekomunikacyjnej. Dodatkowo, projekty te powinny rozwinąć umiejętność analitycznego myślenia, syntezy przestudiowanego materiału oraz poprawnego wyciągania wniosków.

Conversation seminar:

Konwersatoria obejmują dziesięć spotkań trwających 135 min. W ramach części ze spotkań zaproszeni zostaną przedstawiciele firm produkujących oprogramowanie (COMARCH, IBM, Google, Capgemini, Ericpol, Stonesoft/McAfee, Microsoft) oraz sprzęt (Cisco, Juniper, Motorola, Nokia Solutions and Networks, Huawei, Mitsubishi, Delphi). Konwersatoria dotyczą kierunków rozwoju telekomunikacji, jej aktualnych trendów i przewidywanych zmian, najważniejszych stojących przed nią wyzwań, specyfiki telekomunikacyjnego rynku pracy, oraz kluczowych umiejętności osób pracujących w branży telekomunikacyjnej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 80 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in conversation seminars 30 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Completion of a project 20 h
Participation in project classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest zaliczenie ćwiczeń projektowych. Dla osób spełniających ten warunek, ocena końcowa będzie odpowiadała ocenie uzyskanej za projekt.

Prerequisites and additional requirements:

Uruchomienie przedmiotu tylko powyżej 30 studentów.

Recommended literature and teaching resources:

Czasopisma wydawnictwa IEEE (Communications Magazine, Journal on Selected Areas in Communications, Transactions on Communications, Wireless Communications), czasopisma innych wydawnictw (ACM, Elsevier, Wiley, Springer) oraz materiały najbardziej prestiżowych konferencji (ICC, INFOCOM, GLOBECOM, SIGCOMM).

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

K. Kosek-Szott, A. Krasilov, A. Lyakhov, M. Natkaniec, A. Safonov, S. Szott, I. Tinnirello, “What’s New for QoS in IEEE 802.11?,” IEEE Network, vol. 27, no. 6, pp. 95-104, 2013.
K. Kosek-Szott, L. Prasnal, M. Natkaniec, “A Novel IEEE 802.11aa Intra-AC Prioritization Method for Video Transmissions”, IEEE GLOBECOM 2014, USA, 8-12 December 2014.

Additional information:

None