Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Gry komputerowe
Course of study:
2014/2015
Code:
IET-1-713-s
Faculty of:
Computer Science, Electronics and Telecommunications
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Electronics and Telecommunications
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Ziółko Bartosz (bziolko@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Ziółko Bartosz (bziolko@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi posługiwać się wybranymi narzędziami do produkcji gier komputerowych ET1A_U01 Project
M_U002 Student potrafi w podstawowym zakresie projektować gry komputerowe. ET1A_U01, ET1A_U04, ET1A_K05, ET1A_U02
Knowledge
M_W001 Student zna mechanizmy sterujące grami komputerowymi ET1A_W01 Oral answer
M_W002 Student zna metody sztucznej inteligencji stosowane w grach komputerwocyh ET1A_W01 Oral answer
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi posługiwać się wybranymi narzędziami do produkcji gier komputerowych + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi w podstawowym zakresie projektować gry komputerowe. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna mechanizmy sterujące grami komputerowymi + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna metody sztucznej inteligencji stosowane w grach komputerwocyh + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Wprowadzenie do projektowania i produkcji gier

Przedstawione zostaną zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją w grach (interakcja pomiędzy bohaterami, funkcja celu, zachowanie postaci przy różnym dostępie do informacji o świecie gry). W ramach wykładu zostaną przedstawione również współczesne silniki do tworzenia gier oraz różnorodne narzędzia przydatne w procesie tworzenia gry. W miarę możliwości przewidziane są także wykłady z gośćmi zaproszonymi z branży gier komputerowych.

Laboratory classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 88 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in project classes 28 h
Participation in lectures 10 h
Completion of a project 50 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena zależy od jakości wykonanego projektu – gry.

Prerequisites and additional requirements:

Programowanie w C++

Recommended literature and teaching resources:

Prace dyplomowe zrealizowane w Zespole DSP AGH z zakresu gier komputerowych – http://dsp.agh.edu.pl/pl:dydaktyka:pracedyplomowe.

Strona domowa firmy NVIDIA: http://www.nvidia.com/object/optix.html

Pharr M., Humphreys G.: Physically Based Rendering, San Francisco, Morgan-Kaufmann 2004

Artykuł What is a Game Engine?: http://www.gamecareerguide.com/features/529/ /features/529/what_is_a_game_.php

Dokumentacja Unity 3D: http://docs.unity3d.com/Documentation/Manual/Plugins

Sue Blackman, Beginning 3D Game Development with Unity 4, Apress, 2013

Rogers S.: Level Up! The Guide to Great Video Game Design, Chichester, John Wiley & Sons 2010

E.Adams, Projektowanie gier –Podstawy, Helion, 2011.

J. Schell, The Art. of Game Design, Morgan Kaufmann, 2010.

E.Bethke, Game Development and Production, Wordware Publishing, 2003

Richard Rouse III, Game Design: Theory and Practice (2nd Edition), Jones & Bartlett Learning, 2004

I. Millington, Artificial Intelligence for Games, Elsevier Inc., Morgan-Kaufman Publishers, 2006.

T. Munakata, Fundamentals of New Artificial Intelligence, Springer Verlag, 2008.

M. T. Jones, Artificial Intelligence – A Systems Approach, Infinity Science Press LLC, 2008.

Strona domowa projektu A* Pathfinding: http://arongranberg.com/astar/

B. Ziółko „Scarlett Mansion – AIML based game”, Wydawnictwa AGH, 2012

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None