Semester 1, October 2014 - February 2015

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Mathematics

 
IET-1-106-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
IET-1-107-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Non-technical

 
IET-1-105-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28 0
-

Other Basic

 
IET-1-101-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
IET-1-102-s 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1
-
IET-1-103-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
IET-1-104-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
IET-1-109-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Physics

 
IET-1-108-s 45 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+

Semester 2, March 2015 - September 2015

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Mathematics

 
IET-1-201-s 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 5
+
IET-1-202-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Non-technical

 
IET-1-277-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0
-

Other Basic

 
IET-1-204-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
IET-1-205-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
IET-1-206-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
IET-1-207-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Physics

 
IET-1-203-s 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 90 5
+

Semester 3, October 2015 - February 2016

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
IET-1-302-s 42 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 6
+
IET-1-304-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-
IET-1-305-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
-
IET-1-306-s 28 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 70 6
+
IET-1-307-s 42 14 28 0 0 0 0 0 0 0 0 84 6
+

Non-technical

 
IET-1-303-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 2
-

Języki obce

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden z dostępnych języków

 
IET-1-308-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
IET-1-309-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
IET-1-310-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
IET-1-311-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
IET-1-312-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-

Semester 4, March 2016 - September 2016

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
IET-1-401-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
IET-1-402-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-
IET-1-403-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
IET-1-405-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
IET-1-406-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
IET-1-423-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
-

Non-technical

 
IET-1-407-s 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1
-
IET-1-417-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Języki obce

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden z dostępnych języków

 
IET-1-408-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
IET-1-410-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
IET-1-411-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
IET-1-412-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
IET-1-458-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-

Przedmiot humanistyczny EiT

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł

1
 
IET-1-404-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
IET-1-413-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
IET-1-414-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
IET-1-415-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
IET-1-416-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
IET-1-418-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
IET-1-419-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
IET-1-420-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
IET-1-421-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
IET-1-422-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
IET-1-424-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 1
-
IET-1-425-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 1
-
IET-1-426-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 1
-
IET-1-427-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 1
-
IET-1-428-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 1
-

Semester 5, October 2016 - February 2017

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
IET-1-501-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-
IET-1-502-s 28 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 50 5
+
IET-1-505-s 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
IET-1-507-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
IET-1-508-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
-
IET-1-517-s 20 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
IET-1-518-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Języki obce

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden z dostępnych języków

 
IET-1-503-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
IET-1-504-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
IET-1-512-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
IET-1-513-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
IET-1-514-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Semester 6, March 2017 - September 2017

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
IET-1-601-s 28 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 52 3
+
IET-1-603-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
-
IET-1-605-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 4
-

IET-1-s Blok obieralny E1

The rules for selecting groups/modules: Zasady wyboru grup/modułów: Wybór 5 przedmiotów, min. 2 przedmiotów z bloku E lub T

6
 
IET-1-606-s 24 0 10 6 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-
IET-1-618-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
IET-1-619-s 20 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 34 3
-
IET-1-620-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
IET-1-621-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
IET-1-622-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
IET-1-623-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
IET-1-624-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
IET-1-625-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
IET-1-626-s 14 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 34 3
-

IET-1-s Blok obieralny T1

The rules for selecting groups/modules: Zasady wyboru grup/modułów: Wybór 5 przedmiotów, min. 2 przedmiotów z bloku E lub T

9
 
IET-1-607-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
IET-1-608-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
IET-1-609-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Programowanie w Javie
14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
IET-1-610-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
IET-1-614-s 0 0 18 12 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
IET-1-615-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
IET-1-616-s 28 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
IET-1-617-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Języki obce - kurs z egzaminem

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden z dostępnych języków

6
 
IET-1-602-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+
IET-1-604-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+
IET-1-611-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+
IET-1-612-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+
IET-1-613-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+

Semester 7, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
IET-1-702-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 3
-

Thesis

 
IET-1-705-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-

IET-1-s Blok obieralny E2

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać 4 przedmioty – przynajmniej 1 przedmiot z grupy Elektronika lub Telekomunikacja

6
 
IET-1-708-s 24 0 12 8 0 0 0 0 0 0 0 44 3
-
IET-1-709-s 14 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 38 3
-
IET-1-710-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Programowanie w językach skryptowych - Python i Linux Bash
14 0 14 10 0 0 0 0 0 0 0 38 3
-
IET-1-711-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Projektowanie systemów cyfrowych przy pomocy języków wysokiego poziomu ESL
14 0 14 10 0 0 0 0 0 0 0 38 3
-
IET-1-712-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Projektowanie analogowych układów CMOS
24 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 38 3
-
IET-1-713-s 14 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 34 3
-

IET-1-s Blok obieralny T2

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać 4 przedmioty – przynajmniej 1 przedmiot z grupy Elektronika lub Telekomunikacja

6
 
IET-1-701-s 15 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-
IET-1-703-s 15 0 15 10 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-
IET-1-704-s 0 0 0 10 30 0 0 0 0 0 0 40 3
-
IET-1-706-s 0 0 0 10 30 0 0 0 0 0 0 40 3
-
IET-1-707-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-