Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Analogue functional blocks and their applications
Course of study:
2014/2015
Code:
IEL-1-510-s
Faculty of:
Computer Science, Electronics and Telecommunications
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Electronics
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Krehlik Przemysław (krehlik@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kołodziej Jacek (jackolo@agh.edu.pl)
dr inż. Buczek Łukasz (lbuczek@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się EL1A_K01 Project
Skills
M_U001 potrafi projektować proste układy oraz systemy elektroniczne z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, używając właściwych metod, technik i narzędzi; EL1A_U11, EL1A_U07, EL1A_U04, EL1A_U15 Execution of laboratory classes
M_U002 potrafi wykonać pomiary opracowanego układu oraz dobrać właściwe elementy EL1A_U14, EL1A_U07, EL1A_U05, EL1A_U12 Project
Knowledge
M_W001 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie analogowych i układów elektronicznych oraz systemów elektronicznych; EL1A_W10 Project
M_W002 potrafi samodzielnie zdefiniować parametry układu elektronicznego, zna podstawowe metody pomiarowe EL1A_W12 Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi projektować proste układy oraz systemy elektroniczne z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, używając właściwych metod, technik i narzędzi; + - + + - - - - - - -
M_U002 potrafi wykonać pomiary opracowanego układu oraz dobrać właściwe elementy + - + + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie analogowych i układów elektronicznych oraz systemów elektronicznych; + - - - - - - - - - -
M_W002 potrafi samodzielnie zdefiniować parametry układu elektronicznego, zna podstawowe metody pomiarowe - - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Układy niskoszumne oparte na wzmacniaczach operacyjnych
2. Scalone wzmacniacze w.cz. oraz mikrofalowe
3. Kondycjonowanie sygnałów dla przetwarzania A/C
4. Zaawansowane zagadnienia zasilania układów analogowych
5. Omówienie i dyskusja rezultatów prac projektowych

Laboratory classes:

Tematem ćwiczeń laboratoryjnych będzie montaż, uruchomienie i pomiary zaprojektowanych bloków funkcjonalnych.

Project classes:

W ramach ćwiczeń projektowych studenci projektują uzgodnione z prowadzącym bloki funkcjonalne.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 76 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in laboratory classes 14 h
Participation in project classes 14 h
Realization of independently performed tasks 14 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 6 h
Completion of a project 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

zostanie przedstawiony na pierwszych zajęciach

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None