Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Internet Technologies
Course of study:
2014/2015
Code:
IIN-1-687-s
Faculty of:
Computer Science, Electronics and Telecommunications
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Computer Science
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Żmuda Daniel (zmuda@agh.edu.pl)
Academic teachers:
mgr inż. Konieczny Marek (marekko@agh.edu.pl)
dr inż. Kwolek Bartosz (bkwolek@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie uwarunkowania społeczne związane z masowym korzystaniem z usług dostępnych przez Internet, w tym znaczenie ochrony prywatności. IN1A_K02 Activity during classes,
Completion of laboratory classes
Skills
M_U001 Potrafi zainstalować i skonfigurować wybrane produkty z zakresu technologii internetowych. IN1A_W07, IN1A_W08, IN1A_W09 Activity during classes,
Oral answer,
Completion of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę niezbędną do analizy i projektowania aplikacji internetowych, w tym z wykorzystaniem typowych technologii to tego przeznaczonych. IN1A_W06, IN1A_W07, IN1A_W09 Activity during classes,
Test
M_W002 Zna i rozumie paradygmat architektury jako aspektu związanego z działaniem systemu; rozróżnia statyczną strukturę kodu systemu od jego dynamicznej architektury. IN1A_W06, IN1A_W07 Test
M_W003 Zna i rozumie zasady optymalizacji systemów działających w Sieci pod kątem skalowalności oraz techniki do tego stosowane. IN1A_W06, IN1A_W07 Test
M_W004 Zna i rozumie podstawową problematykę tworzenia zarządzanych środowisk wirtualnych i chmurowych. IN1A_W06, IN1A_W07 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie uwarunkowania społeczne związane z masowym korzystaniem z usług dostępnych przez Internet, w tym znaczenie ochrony prywatności. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zainstalować i skonfigurować wybrane produkty z zakresu technologii internetowych. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę niezbędną do analizy i projektowania aplikacji internetowych, w tym z wykorzystaniem typowych technologii to tego przeznaczonych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie paradygmat architektury jako aspektu związanego z działaniem systemu; rozróżnia statyczną strukturę kodu systemu od jego dynamicznej architektury. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie zasady optymalizacji systemów działających w Sieci pod kątem skalowalności oraz techniki do tego stosowane. + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna i rozumie podstawową problematykę tworzenia zarządzanych środowisk wirtualnych i chmurowych. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Modele architekturalne złożonych aplikacji sieciowych; style architekturalne aplikacji przeznaczonych do pracy w Internecie; budowa usług złożonych. Projektowanie i optymalizacja systemów aplikacji internetowych pod kątem zapewnienia skalowalności. Technologie wspomagające budowę aplikacyjnych systemów sieciowych. Sterowanie wykorzystaniem; systemy zwielokrotnione, geolokacja i różnicowanie treści. Systemy zintegrowane generowania, rozpowszechniania, udostępniania i wyszukiwania zasobów i usług. Wirtualizacja środowisk udostępniania usług przechowywania i przetwarzania danych – systemy zarządzania wirtualizacją komputerów i systemy chmurowe. Zagadnienia bezpieczeństwa w aplikacjach internetowych.

Laboratory classes:

Ćwiczenia obejmują zagadnienia konfiguracji proxy/akceleratorów, kontenerów Java, systemów zarządzania treścią jak również poruszają kwestie testowania. Ponadto przedstawiane są takie technologie jak: Web Services, REST, Spring, Security oraz JSF. Uczestnicy instalują i przeprowadzają konfigurację określonych aplikacji zgodnie z otrzymanymi założeniami co do ich przeznaczenia i sposobu wykorzystania.
Ponadto przeprowadzają samodzielnie instalację realnych aplikacji studenckich.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in laboratory classes 14 h
Preparation for classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Realization of independently performed tasks 17 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z laboratorium jest wyznaczana jako średnia arytmetyczna ocen uzyskiwanych przez studenta w ramach zajęć.

Ocena końcowa z przedmiotu jest równa ocenie z laboratorium.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:
  1. Schlossnagle T., Scalable Internet Architectures, Sams Publishing, 2006
  2. Roy T. Fielding, Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures, Ph.D. Dissertation, 2000
  3. Souders S., High Performance Web Sites. Essential Knowledge for Front-End Engineers, O’Reilly, 2007
  4. Bowen, R., Coar, K., Apache. Receptury, Wydawnictwo Helion, 2009
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None