Dane EK kierunkowego:
Kod:
IN1A_W06
Kierunek obejmowany:
Informatyka
Efekt kształcenia:
Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie inżynierii oprogramowania, w tym projektowania i testowania systemów.
Odniesienia do EKO:
 • T1A_W03
  ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
 • T1A_W06
  ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
 • T1A_W07
  zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
 • T1A_W09
  ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej