Dane EK kierunkowego:
Kod:
IN1A_W09
Kierunek obejmowany:
Informatyka
Efekt kształcenia:
Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie architektury komputerów i systemów komputerowych oraz cyklu życia systemów komputerowych.
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W03
    ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T1A_W05
    ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
  • T1A_W06
    ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych