Dane EK kierunkowego:
Kod:
IN1A_U11
Kierunek obejmowany:
Informatyka
Efekt kształcenia:
Potrafi zaprojektować oprogramowanie adekwatnie do specyfikacji wymagań.
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U09
    potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
  • T1A_U16
    potrafi — zgodnie z zadaną specyfikacją — zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi