Dane EK kierunkowego:
Kod:
TE1A_W01
Kierunek obejmowany:
Teleinformatyka
Efekt kształcenia:
ma wiedzę z zakresu matematyki, obejmującą algebrę, analizę, probabilistykę oraz elementy statystyki, w tym metody obliczeniowe i numeryczne, niezbędne do opisu, analizy i modelowania: 1) działania obwodów elektrycznych oraz elementów i układów elektronicznych, a także podstawowych zjawisk fizycznych w nich występujących; 2) działania urządzeń sieciowych; 3) algorytmów przetwarzania sygnałów, w tym sygnałów dźwięku i obrazu; 4) technik kodowania, modulacji i szyfrowania informacji; 5) sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych;
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W07
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T1A_W01
    ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów