Dane EK kierunkowego:
Kod:
TE1A_W08
Kierunek obejmowany:
Teleinformatyka
Efekt kształcenia:
ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu fal elektromagnetycznych i ich propagacji, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia optycznego, przewodowego i bezprzewodowego przesyłania informacji;
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W03
    ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T1A_W04
    ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T1A_W01
    ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów