Dane EK kierunkowego:
Kod:
TE1A_W19
Kierunek obejmowany:
Teleinformatyka
Efekt kształcenia:
ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu bezpieczeństwa funkcjonowania sieci teleinformatycznych i technik zabezpieczania transmisji danych;
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W03
    ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T1A_W04
    ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T1A_W07
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów