Dane EK kierunkowego:
Kod:
TE1A_W20
Kierunek obejmowany:
Teleinformatyka
Efekt kształcenia:
ma elementarną wiedzę z zakresu układów elektronicznych i cyfrowych, elementów półprzewodnikowych i techniki mikroprocesorowej;
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W02
    ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
  • T1A_W07
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów