Dane EK kierunkowego:
Kod:
TE1A_U04
Kierunek obejmowany:
Teleinformatyka
Efekt kształcenia:
potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego;
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U04
    potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów