Dane EK kierunkowego:
Kod:
TE1A_U12
Kierunek obejmowany:
Teleinformatyka
Efekt kształcenia:
potrafi zarządzać i organizować zasoby danych, projektować i konfigurować systemy ochrony i bezpieczeństwa transmisji danych w sieciach teleinformatycznych;
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U15
    potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
  • T1A_U13
    potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić — zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów — istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi