Dane EK kierunkowego:
Kod:
TE1A_U14
Kierunek obejmowany:
Teleinformatyka
Efekt kształcenia:
potrafi porównać rozwiązania projektowe urządzeń teleinformatycznych i sieci telekomunikacyjnych ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne (pobór mocy, szybkość działania, koszt, niezawodność, topologia, przepustowość itp.);
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U09
    potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
  • T1A_U12
    potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich