Dane EK kierunkowego:
Kod:
TE1A_U15
Kierunek obejmowany:
Teleinformatyka
Efekt kształcenia:
potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi, symulatorami oraz narzędziami komputerowymi do symulacji, projektowania i weryfikacji działania urządzeń, łączy i protokołów sieciowych oraz prostych systemów telekomunikacyjnych;
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U07
    potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
  • T1A_U08
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
  • T1A_U09
    potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne