Dane EK kierunkowego:
Kod:
TE1A_U17
Kierunek obejmowany:
Teleinformatyka
Efekt kształcenia:
potrafi zaplanować i przeprowadzić symulację oraz pomiary charakterystyk elektrycznych, radiowych i optycznych charakteryzujących urządzenia i sieci teleinformatyczne; potrafi przedstawić otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski;
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U07
    potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
  • T1A_U08
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski