Dane EK kierunkowego:
Kod:
TE1A_U22
Kierunek obejmowany:
Teleinformatyka
Efekt kształcenia:
potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie elementów sieci i systemów teleinformatycznych — dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne;
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U10
    potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
  • T2A_K02
    ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje