Dane EK kierunkowego:
Kod:
ET1A_W24
Kierunek obejmowany:
Elektronika i Telekomunikacja
Efekt kształcenia:
ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego;
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W10
    zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej