Dane EK kierunkowego:
Kod:
ET1A_U22
Kierunek obejmowany:
Elektronika i Telekomunikacja
Efekt kształcenia:
potrafi zbudować, uruchomić oraz przetestować zaprojektowany układ lub prosty system;
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U16
    potrafi — zgodnie z zadaną specyfikacją — zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi