Dane EK kierunkowego:
Kod:
ES1A_W21
Kierunek obejmowany:
Electronics and Telecommunications
Efekt kształcenia:
is familiar with the current state and roadmap of electronics and telecommunications;
Odniesienia do EKO: