Dane EK kierunkowego:
Kod:
AR2A_W07
Kierunek obejmowany:
Automatyka i Robotyka
Efekt kształcenia:
Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu inżynierii wiedzy, sieci neuronowych i sztucznej inteligencji
Odniesienia do EKO:
  • T2A_W03
    ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T2A_W07
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów