Dane EK kierunkowego:
Kod:
AR2A_W08
Kierunek obejmowany:
Automatyka i Robotyka
Efekt kształcenia:
Ma szczegółową wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania, marketingu i ekonomii oraz narzędzi informatycznych stosowanych w tym obszarze
Odniesienia do EKO:
  • T2A_W04
    ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T2A_W09
    ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
  • T2A_W11
    zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów