Dane EK kierunkowego:
Kod:
AR2A_W10
Kierunek obejmowany:
Automatyka i Robotyka
Efekt kształcenia:
Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i niezawodności elementów i systemów automatyki
Odniesienia do EKO:
  • T2A_W04
    ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T2A_W06
    ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
  • T2A_W07
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów