Dane EK kierunkowego:
Kod:
AR2A_W11
Kierunek obejmowany:
Automatyka i Robotyka
Efekt kształcenia:
ma pogłębioną, uporządkowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zaawansowanych zagadnień z optymalizacji ciągłej i dyskretnej
Odniesienia do EKO:
  • T2A_W03
    ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T2A_W07
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów