Dane EK kierunkowego:
Kod:
AR2A_W12
Kierunek obejmowany:
Automatyka i Robotyka
Efekt kształcenia:
Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu przetwarzania sygnałów np. wizyjnych, m. in. w zastosowaniach inżynierii biomedycznej
Odniesienia do EKO:
  • T2A_W02
    ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
  • T2A_W05
    ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i pokrewnych dyscyplin naukowych