Dane EK kierunkowego:
Kod:
AR2A_W15
Kierunek obejmowany:
Automatyka i Robotyka
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę z zakresu tworzenia i rozbudowy systemów informatycznych, w tym technik i narzędzi informatycznych służących do tworzenia systemów bazodanowych i serwisów internetowych
Odniesienia do EKO:
  • T2A_W07
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T2A_W08
    ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej