Dane EK kierunkowego:
Kod:
AR2A_U07
Kierunek obejmowany:
Automatyka i Robotyka
Efekt kształcenia:
Potrafi skonstruować i zaprogramować złożony cyfrowy układ elektroniczny dedykowany do sterowania, nadzoru lub diagnostyki
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U11
    ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą
  • T1A_U16
    potrafi — zgodnie z zadaną specyfikacją — zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi