Dane EK kierunkowego:
Kod:
AR2A_U08
Kierunek obejmowany:
Automatyka i Robotyka
Efekt kształcenia:
potrafi ocenić i porównać rozwiązania projektowe systemów sterowania, monitorowania i nadzoru ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne (pobór mocy, parametry działania, stopień nowoczesności, szybkość działania, poziom obsługi serwisowej, czasochłonność, koszt budowy i utrzymania w ruchu itp.)
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U12
    potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
  • T1A_U15
    potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
  • T2A_U14
    potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich