Dane EK kierunkowego:
Kod:
AR2A_U09
Kierunek obejmowany:
Automatyka i Robotyka
Efekt kształcenia:
potrafi zaplanować oraz przeprowadzić badania symulacyjne i testy poprawności działania rzeczywistych elementów i systemów sterowania, w tym elementów robotów przemysłowych
Odniesienia do EKO:
  • T2A_U08
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
  • T2A_U11
    potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi