Dane EK kierunkowego:
Kod:
AR2A_U11
Kierunek obejmowany:
Automatyka i Robotyka
Efekt kształcenia:
potrafi sformułować specyfikację projektową złożonego, hierarchicznego systemu sterowania dla rzeczywistego obiektu lub linii technologicznej, z uwzględnieniem aspektów prawnych, w tym ochrony własności intelektualnej, oraz innych aspektów pozatechnicznych, takich jak np. oddziaływanie na środowisko
Odniesienia do EKO:
  • T2A_U13
    ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą
  • T2A_U17
    potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadań nietypowych, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne
  • T2A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie