Dane EK kierunkowego:
Kod:
AR2A_U15
Kierunek obejmowany:
Automatyka i Robotyka
Efekt kształcenia:
Potrafi oszacować opłacalność realizacji (w zależności od lokalizacji geograficznej), zaprojektować lub zmodyfikować system fotowoltaiczny lub inny system pozyskiwania energii odnawialnej
Odniesienia do EKO:
  • T2A_U09
    potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
  • T2A_U11
    potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi
  • T2A_U16
    potrafi zaproponować ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych