Dane EK kierunkowego:
Kod:
AR2A_U17
Kierunek obejmowany:
Automatyka i Robotyka
Efekt kształcenia:
Potrafi sformułować i rozwiązać złożony problem z zakresu optymalizacji ciągłej lub dyskretnej
Odniesienia do EKO:
  • T2A_U09
    potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
  • T2A_U11
    potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi
  • T2A_U17
    potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadań nietypowych, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne