Dane EK kierunkowego:
Kod:
AR2A_U18
Kierunek obejmowany:
Automatyka i Robotyka
Efekt kształcenia:
potrafi zaproponować ulepszenia i modyfikacje istniejących rozwiązań układów i systemów sterowania, monitorowania i diagnostyki
Odniesienia do EKO:
  • T2A_U15
    potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić — zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów — istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
  • T2A_U16
    potrafi zaproponować ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych