Dane EK kierunkowego:
Kod:
AR2A_U20
Kierunek obejmowany:
Automatyka i Robotyka
Efekt kształcenia:
Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia w zakresie automatyki i robotyki
Odniesienia do EKO:
  • T2A_U05
    potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia