Dane EK kierunkowego:
Kod:
EL1A_W17
Kierunek obejmowany:
Elektronika
Efekt kształcenia:
zna i rozumie warstwowy model budowy urządzeń sieci telekomunikacyjnych, a także funkcje specyficzne dla każdej warstwy;
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W03
    ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • Inz1A_W05
    zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów