Dane EK kierunkowego:
Kod:
EL1A_U12
Kierunek obejmowany:
Elektronika
Efekt kształcenia:
potrafi zbudować, uruchomić oraz przetestować zaprojektowany układ lub prosty system elektroniczny;
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U16
    potrafi — zgodnie z zadaną specyfikacją — zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
  • Inz1A_U08
    potrafi — zgodnie z zadaną specyfikacją — zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi