Dane EK kierunkowego:
Kod:
EL1A_U13
Kierunek obejmowany:
Elektronika
Efekt kształcenia:
potrafi sformułować algorytm, posługuje się językami programowania wysokiego i niskiego poziomu; potrafi opracować oprogramowanie mikrokontrolera lub mikroprocesora sterującego w systemie elektronicznym;
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U07
    potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej