Dane EK kierunkowego:
Kod:
EL1A_U20
Kierunek obejmowany:
Elektronika
Efekt kształcenia:
stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy;
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U11
    ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą