Dane EK kierunkowego:
Kod:
EL1A_K03
Kierunek obejmowany:
Elektronika
Efekt kształcenia:
ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur;
Odniesienia do EKO:
  • T1A_K05
    prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu