Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Technika sensorowa
Efekt kształcenia:
Student zna podstawowe technologie wytwarzania współczesnych czujników: MEMS (mikromechanika powierzchniowa i objętościowa), LIGA, EFAB.
Powiązania z EKK:
 • ET1A_W05
  ma elementarną wiedzę w zakresie materiałów stosowanych w przemyśle elektronicznym;
 • ET1A_W15
  zna i rozumie procesy konstruowania i wytwarzania: układów scalonych i mikrosystemów, prostych urządzeń elektronicznych oraz projektowania sieci komputerowych i telekomunikacyjnych;
 • ES1A_W05
  has the elementary knowledge of the materials used in electronics;
 • ES1A_W15
  knows and understands the construction and manufacturing processes of: integrated circuits and microsystems, simple electronic devices, computer and telecommunications networks;