Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Technika sensorowa
Efekt kształcenia:
Student potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań związanych z modelowaniem i projektowaniem elementów, układów elektronicznych lub sieci i systemów telekomunikacyjnych — integrować wiedzę pochodzącą z różnych źródeł, a w szczególności z dziedziny elektroniki, telekomunikacji, fotoniki, informatyki i metod matematycznych, stosując podejście systemowe, z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych (w tym ekonomicznych i prawnych);
Powiązania z EKK:
  • ET1A_U15
    potrafi sformułować specyfikację prostych systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych na poziomie realizowanych funkcji, także z wykorzystaniem języków opisu sprzętu;
  • ES1A_U15
    makes requirements specification of a simple electronic and telecommunications systems, at the adequate level of implemented features, uses the hardware description language;