Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Urządzenia teleinformatyki
Efekt kształcenia:
Posiada ogólną wiedzę z zakresu działania protokołów Ethernet, FastEthernet i GigabitEthernet oraz sieciach rozległych z protokołami IP
Powiązania z EKK:
 • EL1A_W09
  ma podstawową wiedzę w zakresie struktury, działania oraz wykorzystania analogowych i cyfrowych elementów i układów elektronicznych oraz energoelektronicznych
 • EL1A_W17
  zna trendy rozwojowe elektrotechniki
 • EL1A_W18
  zna podstawowe metody, techniki, materiały i technologie stosowane przy projektowaniu i powstawaniu urządzeń elektrycznych
 • EL1A_W09
  ma uporządkowaną wiedzę z zakresu organizacji systemów i usług, w tym podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów elektronicznych
 • EL1A_W17
  zna i rozumie warstwowy model budowy urządzeń sieci telekomunikacyjnych, a także funkcje specyficzne dla każdej warstwy;
 • EL1A_W18
  orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych elektroniki i telekomunikacji;