Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Analogowe bloki funkcjonalne i ich aplikacje
Efekt kształcenia:
potrafi projektować proste układy oraz systemy elektroniczne z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, używając właściwych metod, technik i narzędzi;
Powiązania z EKK:
 • EL1A_U04
  potrafi dokonać analizy sygnałów i prostych systemów przetwarzania sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, stosując odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe;
 • EL1A_U07
  potrafi korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych w celu dobrania odpowiednich komponentów projektowanego układu lub systemu elektronicznego;
 • EL1A_U11
  potrafi projektować proste układy oraz systemy elektroniczne z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, używając właściwych metod, technik i narzędzi;
 • EL1A_U15
  potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego;