Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Analogowe bloki funkcjonalne i ich aplikacje
Efekt kształcenia:
rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się
Powiązania z EKK:
  • EL1A_K01
    rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) — podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych;