Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Analogowe bloki funkcjonalne i ich aplikacje
Efekt kształcenia:
potrafi samodzielnie zdefiniować parametry układu elektronicznego, zna podstawowe metody pomiarowe
Powiązania z EKK:
  • EL1A_W12
    ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru i ekstrakcji podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy elektroniczne różnego typu, zna metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników eksperymentu;